УКРАЇНЬСКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ПАРАФІЯ СВ.ЙОСАФАТА У ГОЖОВІ ВЕЛИКОПОЛСЬКОМУ

Historia parafii

Pierwsze greckokatolickie nabożeństwo w Gorzowie Wielkopolskim odprawił w kościele Świętego Krzyża ks. Teodor Markiw z Wałcza w roku 1968. Od 1968 roku księdzu Teodorowi pomagali: ks. Jarosław Wodonos, ks. Zenon Złoczowski, ks. Michal Doczyło. Od 1972 roku duszpasterzem w Gorzowie Wielkopolskim został ks. Władysław Rosiecki. Od 1974 roku, dzięki staraniom ówczesnego wikariusza w katedrze ks. Jana Martyniaka, greckokatolickie nabożeństwa były odprawiane w kaplicy cmentarnej przy ulicy Warszawskiej. W tej kaplicy odprawiane są nabożeństwa greckokatolickie do dzisiaj. Parafianie odremontowali kaplicę (doprowadzili prąd, wyremontowali dach). Dzięki hojności darczyńców – Państwa Marii i Mikołaja Petryszyn ze Stanów Zjednoczonych zakupiono ołtarz, tetrapod, proskomedijnyk, ławki, konfesjonał i żyrandole. Parafianie zakupili ikony, które napisała siostra urszulanka + Małgorzata Majerska z Pniew.
Od 2011 każdego dnia w cerkwi odbywają się Msze Święte, przed świętami- nieszpory i akatysty. Organizowane są odpusty parafialne, które zrzeszają wiernych z okolicznych miejscowości oraz rekolekcje wielkopostne, które głoszą greckokatoliccy kapłani z Polski i Ukrainy.
Dzieci z parafii uczą się greckokatolickiej religii, której naucza ks. Dariusz Hubiak. Zajęcia z języka ukraińskiego prowadzi Irena Boruszczak-Hubiak. Od 2011 roku dzieci przygotowują koncerty dla Świętego Mikołaja, jasełka, koncerty poświęcone T. Szewczence oraz koncerty na zakończenie szkolnego roku.
W 2012 roku parafianki z Gorzowa i Skwierzyny stworzyły zespół wokalny (kierownik artystyczny Irena Boruszczak-Hubiak), który z sukcesem wystąpił podczas Wigilii Narodów w Gorzowie oraz na koncercie kolęd w Skwierzynie.
Parafialny odpust przypada na święto Jozafata Biskupa i Męczennika dnia 25 listopada.
Informacje zebrał ks. Roman Lirka,
uzupełniła Irena Boruszczak-Hubiak