Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie

Parafia pw. św. Jozafata w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

JUBILEUSZ 60-LECIA PRAFII W SKWIERZYNIE

 

            W piątek, 20 lipca 2018 r., w kościele Zbawiciela w Skwierzynie, uroczystymi nieszporami, które odprawił ks. mitrat Bogdan Hałuszka- Wikariusz Generalny Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, rozpoczęły się obchody 60-lecia parafii świętych Włodzimierza i Olgi w Skwierzynie. Sakramentem pokuty służył ks. Bogdan Feciuch.

            W sobotę, 21 lipca b.r., wierni parafii w Skwierzynie oraz licznie zgromadzenie goście zebrali się na modlitwach w kościele św. Mikołaja. Dziekan zielonogórski, ks. Andrzej Bunzyło odprawił Mołeben ku czci św. Włodzimierza, a sakramentem pokuty służyli ks. Bogdan Feciuch i ks. Paweł Berezka.

            Odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył ks. mitrat Bogdan Hałuszka, a koncelebrowali księża Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej: ks. Andrzej Bunzyło, ks. Andrzej Michaliszyn, ks. Jarosław Roman, ks. Marek Symeon Sośnicki, ks. Bogdan Feciuch, ks. Rusłan Marciszak, ks. Mariusz Dmyterko, ks. Bogdan Miszczyszyn, ks. Ernest Sekulski, ks. Paweł Berezka i ks. Dariusz Hubiak.

            Z wiernymi modlili się też: ks. Kazimierz Małżeński- proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Skwierzynie; Siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo i burmistrz Skwierzyny -p. Lesław Hołownia z Małżonką.

            Wszyscy zgromadzeni z okazji jubileuszu otrzymali pamiątkowe obrazki oraz ulotki o historii parafii, jej patronach-św. Włodzimierzu i św. Oldze oraz księżach, którzy posługiwali w parafii.

            Biskup Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej, Władyka Włodzimierz R. Juszczak, OSBM,  na prośbę proboszcza, nagrodził medalami świętych Joachima i Anny dwie rodziny, które swoim życiem i pracą dają świadectwo wierności swojej Cerkwi. 

            Proboszcz parafii, ks. Dariusz Hubiak,  nagrodził dyplomem i i medalem świętych Włodzimierza i Olgi księdza Kazimierza Małżeńskiego, proboszcza parafii rzyskokatolickiej św. Mikołaja w Skwierzynie za długoletnią współpracę i udostępnienie świątyni dla potrzeb grekokatolików oraz Siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo  za długoletnią współpracę i pomoc. Burmistrz otrzymał pamiątkowy dyplom.

            Ksiądz Dariusz Hubiak nagrodził dyplomami aktywnych parafian, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju parafii.

            Po nabożeństwach wszyscy zgromadzili się w restauracji przy świątecznym obiedzie.